Din sikkerhed

Jeg er RAB-godkendt Zoneterapeut. RAB er en forkortelse for ‘Registreret Alternativ Behandler’, hvilket betyder, at jeg har gennemgået en grundig og seriøs uddannelse som zoneterapeut. Titlen er beskyttet, og den må kun bruges af behandlere, der lever op til lovgivningens krav om bl.a. ajourføring, videreuddannelse, etik og god klinisk praksis.

Jeg er medlem af Zoneconnection Terapeutforeingen – ZCT, hvor alle medlemmer opfylder krav til både momsfritagelse, RAB-godkendelse og tilskud fra Danmark. Alle behandlerne er dækket af en Erhvervs-ansvarsforsikring.

Sygeforsikringen danmark
Danmark giver tilskud til behandling med zoneterapi. Det kræver en lægelig diagnose, før tilskuddet ydes fra Sygeforsikringen Danmark.

Derudover er Zoneterapi som behandlingsform dækket af en lang række sundhedsforsikringer.